Κάλυμνος Αρχείο Αρχική > Κάλυμνος


  • Προβολή
  • 3 Προβολή
  • 10 Προβολή
  • 30 Προβολή
  • 50 Προβολή
  • 100 Προβολή
  • Ταξινόμιση
  • Ημ/νία
  • Βαθμολογία
Το Ναυτικό Μουσείο Καλύμνου ιδρύθηκε το 1994 και πρέπει να είναι ο πρώτος σταθμός κάθε επισκέπτη, για να γνωρίσει τη ναυτική παράδοση του νησιού, την ιστορία και τις μεθόδους της σπογγαλιείας, την ζωή των σπογγαλιέων αλλά και των οικογενειών τους, γιατί η Κάλυμνος έχει ταυτιστεί με την ιστορία της σπογγαλιείας. Η σπογγαλιευτική δραστηριότητα στην Κάλυμνο χάνεται […]