Σύρος Αρχείο Αρχική > Σύρος


  • Προβολή
  • 3 Προβολή
  • 10 Προβολή
  • 30 Προβολή
  • 50 Προβολή
  • 100 Προβολή
  • Ταξινόμιση
  • Ημ/νία
  • Βαθμολογία
Από τα μέσα του 19ου αιώνα – εποχή ανάπτυξης της αστικής τάξης της Σύρου – δημιουργήθηκε στην Ερμούπολη μια κεντρική αγορά, μία εκ των παλαιοτέρων της σύγχρονης Ελλάδας, η λεγόμενη και αγορά Ερμούπολης. Το κεντρικό κτίριο ήταν εκεί που βρίσκεται σήμερα ο θερινός κινηματογράφος Παλλάς. Ο δρόμος που ένωνε την αγορά με την παραλία και […]